Polityka Jakości

W 2003 r. w Młynach Szczepanki został wdrożony system HACCP zgodny z wymaganiami Kodeksu Żywnościowego. W 2005 r. system ten został zintegrowany z systemem zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Oba systemy zostały certyfikowane w listopadzie 2005 r. przez TÜV NORD Polska. System zarządzania jakością obejmuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Zakresem systemu objęto produkcję i sprzedaż przetworów zbożowych. Koncentrując się na wymaganiach rynku, Młyny Szczepanki w 2007 r. dostosowały swój system zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań normy PN-EN ISO 22000:2006. W roku 2012 Młyny Szczepanki wdrożyły w swoim zakładzie wymagania standardów BRC ver.6 i IFS ver. 5 oraz FSSC: standard bezpieczeństwa żywności oparty na normie ISO 22000 i specyfikacji ISO/TS 22002-1. Spełnienie wymagań powyższych standardów zostało potwierdzone w czasie audytu, który zakończył się przyznaniem nam certyfikatów przez TUV NORD POLSKA. 

Kontrola jakości odbywa się w nowocześnie wyposażonym laboratorium, którego część stanowi także piekarnia. Jakość mąki oceniana jest tam za pomocą próbnych wypieków oraz poprzez ich ocenę sensoryczną. Technolog sprawdza wartość wypiekową zwracając uwagę na objętość, wygląd zewnętrzny, strukturę miękiszu oraz zapach i smak wypieku. Laboratorium wraz z piekarnią pozwalają na określenie wyróżników fizyko-chemicznych i wartości wypiekowej mąki. Dzięki temu produkty firmy charakteryzują się niezmiennie wysoką jakością. Badania prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje.

Kontrola jakości obejmuje nie tylko produkty końcowe, ale także surowce dostarczane przez rolników indywidualnych oraz gospodarstwa należące do firmy.