Zakup kamery prewencyjnej

W ostatnim czasie firma Młyny Szczepanki wzbogaciła się o kolejny element systemu przeciwpożarowego w postaci kamery prewencyjnej. Kamera została zakupiona z funduszu prewencyjnego prowadzonego przez PZU S.A. Celem zakupu jest wczesne wykrywanie i eliminacja zagrożeń pozarowych w zakładzie poprzez szybkie monitorowanie stanu połączeń elektrycznych, w których tzw. luźne styki mogą spowodować przegrzewanie aparatury i urządzeń, i doprowadzić do zaprószenia ognia lub zwarć w tych instalacjach jak i urządzeniach utrzymania ruchu do celów prewencji awariom i uszkodzeniom maszyn i urządzeń, w których stały nadzór jest trudny bądź niemożliwy podczas normalnej pracy (np. analiza temperatury opraw łożyskowych w celu wczesnego wykrycia uszkodzeń elementów ślizgowych tych łożysk).