AGROKONFERENCJE MŁYNÓW SZCZEPANKI

W dniach 27 lutego i 4 marca 2014 w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) i Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się kolejne agrokonferencje Młynów Szczepanki dla dostawców zbóż. Wspólnie z firmą PZZ w Kwidzynie,  bankiem BGŻ oraz wiodącymi producentami zbóż z ww. regionów zastanawialiśmy się, jak zarobić na zbożu. Dyskutowaliśmy o perspektywach rynku zbóż w nadchodzącym sezonie. Pracownicy naszej firmy przybliżyli zaproszonym codzienne funkcjonowanie firmy i zaprezentowali najlepszą ofertę skupu i przechowalnictwa zbóż. W programie agrokonferencji znalazł się także panel poświęcony najnowszemu projektowi PROW na lata 2014-2020. Warunki dofinansowania inwestycji w bieżącym okresie programowania spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych gości i wywołały ożywioną dyskusję. Przedstawiciele firmy PZZ w Kwidzynie opowiedzieli o ofercie produktów paszowych i chemicznych, a także o obowiązkach wynikających z nowych regulacji dotyczących integrowanej ochrony roślin. Agrokonferencje ‘Jak zarobić na zbożu’ to cykl spotkań biznesowych z obecnymi i potencjalnymi dostawcami Młynów Szczepanki.

Iława:

Kruszwica: