KOKYBĖS POLITIKA

2003 m. įmonėje „Młyny Szczepanki“ buvo įdiegta Codex Alimentarius reikalavimus atitinkanti HACCP sistema. 2005 m. ši sistema buvo integruota su kokybės vadybos sistema, atitinkančia PN-EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus. Abi sistemas 2005 m. lapkritį sertifikavo TÜV NORD Polska. Kokybės vadybos sistema apima visas įmonės veiklos sritis. Sistema apima gamybą ir grūdų perdirbimo produktų pardavimą. Atsižvelgiant į rinkos reikalavimus, 2007 m. „Młyny Szczepanki“ savo kokybės vadybos ir maisto saugos sistemas pritaikė prie standarto PN-EN ISO 22000:2006 reikalavimų. 2012 m. įmonė „Młyny Szczepanki“ savo gamykloje įdiegė standartus BRC ver.6 ir IFS ver.5 bei FSSC: maisto saugos standartas, kuris remiasi ISO 22000 standartu bei ISO/TS 22002-1 programa. Šių standartų reikalavimų įvykdymas buvo patvirtintas atlikto audito metu, po kurio TÜV NORD Polska suteikė atitinkamus sertifikatus.

 

Kokybės kontrolė yra vykdoma moderniai įrengtoje laboratorijoje, kurios dalį sudaro kepykla. Miltų kokybė yra ten vertinama gaminant bandomuosius kepinius bei atliekant jų juslinį vertinimą. Technologas tikrina kepamąsias savybes atsižvelgiant į tūrį, išorės išvaizdą, minkštimo struktūrą bei kepinių aromatą ir skonį. Laboratorija su kepykla leidžia nustatyti miltų fizinius ir cheminius požymius bei kepamąsias savybes. Todėl įmonės gaminiai nuolat pasižymi aukšta kokybe. Tyrimus atlieka patyrę, pastoviai savo kvalifikacijas keliantys specialistai.
 
Kokybės kontrolė apima ne tik galutinius produktus, bet ir individualių ūkininkų bei įmonei priklausančių ūkių tiekiamas žaliavas.