PREKYBOS KREDITAS

Bendros prekybos kredito gavimo sąlygos:
 
Limito dydis yra nustatomas individualiai.
Prekybos kreditas yra suteikiamas patikrintiems partneriams, o limito dydis priklauso nuo verslo partnerio patikrinimo rezultatų ir prireikus jo pateiktų garantijų.
 
Prieš suteikiant atitinkamo dydžio kreditą yra atliekamas vertinimas siekiant nustatyti rizikos lygį, susijusį su pardavimu naujam klientui arba klientui, su kuriuo įmonė seniai nebendradarbiavo, tai pat siekiant priimti sprendimą dėl prekybos kredito dydžio. Šis vertinimas turi suteikti atsakymus į du klausimus:
  1. Ar kliento finansinė padėtis leis jam laiku įvykdyti finansinius įsipareigojimus?
  2. Ar klientas yra patikimas (sąžiningas)? 
 
Vertinimas apima ne tik patį klientą, bet ir išorinius veiksnius jo aplinkoje.
 
Taikome du metodus: 
  • Individualus metodas – tai atskiras kiekvieno kliento kredito rizikos vertinimas, o vėliau individualių prekybos kredito suteikimo sąlygų nustatymas. Taip darome, kai prekes parduodame dideliais kiekiais.  
  • Sisteminis metodas – ankščiau aptarnautų klientų atveju atsižvelgiame į faktiškai išnaudotą limitą, naujų klientų atveju – į prašomą limitą. Prašome pateikti aktualius dokumentus.
 
Toks suskirstymas į kategorijas leidžia susieti susidomėjimą bendradarbiavimu su klientu su analizuojamos ekonominės informacijos mastu ir naudojamų garantijų rūšimis. Kiekvienas klientas norintis pradėti arba jau bendradarbiaujantis su įmone „Młyny Szczepanki“ sp. z o. o. gali prašyti suteikti jam taip vadinamo prekybos kredito limitą. Limito dydis yra nustatomas remiantis kliento kredito rizikos vertinimu bei atsižvelgiant į potencialius prekybos poreikius. Didėjant prekybos apimtims yra galimybė padidinti kredito limitą.
 
Prekybos kredito limitas gali būti suteiktas gavus įmonės „Młyny Szczepanki“ pozityvų vertinimą.